Cách tạo hiệu ứng chữ hoạt hình trong Adobe Photoshop

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo hiệu ứng văn bản hoạt hình dễ dàng.

Tài sản hướng dẫn
Các nội dung sau đã được sử dụng trong hướng dẫn này:
Phông chữ Brady Bunch Remastered
Hình dấu chấm đỏ
Sao nền

 

Xem thêm

===>>> Giá in danh thiếp giấy nhựa

===>>> In thẻ tích điểm giá rẻ

 

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất!

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách tạo hiệu ứng chữ hoạt hình trong Adobe Photoshop.

Chúng tôi bắt đầu bằng cách tạo và làm cong văn bản của mình, sau đó chúng tôi thêm nhiều hiệu ứng khác nhau để tạo ra hiệu ứng văn bản cuối cùng của chúng tôi.

Xem thêm

===>>> Cách tạo hiệu ứng thiên hà cho văn bản trong Adobe Photoshop

===>>> Cách tạo hiệu ứng chữ 3D phát sáng cổ điển trong Adobe Photoshop

Quảng cáo


Quảng cáo 2