Cách tạo hiệu ứng chữ 3D phát sáng cổ điển trong Adobe Photoshop

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng các đối tượng thông minh và kiểu lớp để tạo hiệu ứng văn bản 3D, retro, phát sáng. Bắt đầu nào!

 

hướng dẫn

Các nội dung sau đã được sử dụng trong quá trình sản xuất hướng dẫn này:

Phông chữ Big John

Kết cấu kim loại

Freeze bởi AFineWar

Gói miễn phí 6000 gradient photoshop của Supertuts007

 

Xem thêm

===>>>  Thiết kế catalogue giá rẻ

===>>>  In bì thư giá rẻ TPHCM

 

Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành!

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã tạo một nền gradient đơn giản với lớp phủ kết cấu.

Sau đó, chúng tôi tạo văn bản, chuyển đổi nó thành một đối tượng thông minh và sao chép nó. Sau đó, chúng tôi ghi lại một hành động để tạo đùn và bắt đầu áp dụng các kiểu lớp khác nhau cho các lớp để tạo hiệu ứng văn bản.

Cuối cùng, chúng tôi đã thêm một kết cấu và một vài lớp điều chỉnh để hoàn thành mọi thứ.

Xem thêm

===>>> Cách tạo Hiệu ứng Chữ Gradient Hoạt hình trong Adobe Photoshop

===>>> Cách tạo hiệu ứng chữ cổ điển Grunge trong Adobe Photoshop

Quảng cáo


Quảng cáo 2