Cách tạo hiệu ứng thiên hà cho văn bản trong Adobe Photoshop

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng một số kiểu lớp, kết cấu và cài đặt cọ vẽ để tạo hiệu ứng văn bản sáng sủa, lấy cảm hứng từ thiên hà. Bắt đầu nào!

Hiệu ứng văn bản này được lấy cảm hứng từ nhiều Kiểu lớp có sẵn trên GraphicRiver .

Tài sản hướng dẫn
Các nội dung sau đã được sử dụng trong quá trình sản xuất hướng dẫn này:
Phông chữ Bungee
Cosmos của Pexels
Ngôi sao của xiên
Galaxy bởi fodonut
P-Series.Black-BG – C4D Set bởi stinky666
Gói miễn phí 6000 gradient photoshop của Supertuts007

 

 

 

Xem thêm

===>>> Thiết kế tờ rơi theo yêu cầu

===>>> Báo giá thiết kế profile công ty

 

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã sử dụng một kết cấu đơn giản cho nền và tạo một vài lớp văn bản. Sau đó, chúng tôi tạo kiểu cho các lớp văn bản để tạo hiệu ứng chính.

Sau đó, chúng tôi sử dụng kết cấu và cài đặt bàn chải để tạo một vài lớp nét. Cuối cùng, chúng tôi sử dụng các lớp điều chỉnh để nâng cao kết quả cuối cùng.

Xem thêm

===>>> Cách tạo hiệu ứng chữ 3D phát sáng cổ điển trong Adobe Photoshop

===>>> Cách tạo Hiệu ứng Chữ Gradient Hoạt hình trong Adobe Photoshop

Quảng cáo


Quảng cáo 2