Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ kim loại trong Adobe Photoshop

Bạn sẽ học được gì trong Hướng dẫn Photoshop này

Cách tạo phông chữ kim loại trong Photoshop bằng cách sử dụng kiểu mẫu và lớp.

Cách mô phỏng hiệu ứng 3D trong phông chữ kiểu trung cổ của bạn bằng cách sử dụng các kiểu lớp như vát và chạm nổi.

Cách sử dụng trình chỉnh sửa đường viền để có toàn quyền kiểm soát hiệu ứng văn bản của bạn trông như thế nào.

Cách thêm hiệu ứng đổ bóng và ánh sáng cho phông chữ của bạn.

Những gì bạn cần
Trước khi bạn bắt đầu tạo hiệu ứng văn bản này, hãy tải xuống và cài đặt phông chữ thời trung cổ của Photoshop và mẫu kim loại:

+Nền gạch đen
+phông chữ Cardinal

 

Xem thêm

===>>> Thiết kế bông hoa đơn giản với lưới Gradient trong Adobe Illustrator

===>>> 20 Phông chữ Sans Serif cho xu hướng cho năm 2023

 

 

Và đây là kết quả

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất!

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách tạo hiệu ứng chữ thời trung cổ bằng kim loại trong Photoshop. Chúng tôi đã tạo một lớp văn bản và thêm nhiều hiệu ứng khác nhau để tạo hiệu ứng văn bản cuối cùng.

Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này và nếu bạn thích hiệu ứng cuối cùng, đừng quên lưu phong cách này vào bảng Layer Styles của bạn cho các dự án trong tương lai.

Quảng cáo


Quảng cáo 2