Expand trong Illustrator

Expand là một công cụ mạnh mẽ trong Illustrator cho phép bạn phá vỡ các đối tượng hoặc thuộc tính thành các thành phần cơ bản. Lệnh này mở ra nhiều khả năng sáng tạo, giúp các nhà thiết kế chuyển đổi các hiệu ứng và thuộc tính nâng cao thành dạng vector truyền thống. Hãy khám phá sâu hơn về lệnh Expand trong Illustrator, lợi ích của nó và cách sử dụng hiệu quả.

 

illustrator

Expand là gì?

Expand là một nhóm lệnh được dùng để mở rộng các đối tượng hoặc thuộc tính trong Illustrator. Nó phá vỡ các hiệu ứng, thuộc tính nâng cao và chuyển đổi chúng về dạng đường nét, hình dạng hoặc đối tượng vector.

Lợi ích của Expand

 • Chia nhỏ đối tượng: Phá vỡ các đối tượng phức tạp thành các đối tượng nhỏ hơn.
 • Chuyển đổi đối tượng đặc biệt: Biến đổi các đối tượng như biểu đồ, hình dạng 3D thành các đối tượng vector độc lập.
 • Chuyển đổi hiệu ứng: Chuyển đổi các hiệu ứng nâng cao như Blend, 3D, Bo tròn, Biến dạng thành các đối tượng vector thực.

Thành phần của Expand

Expand bao gồm một loạt các tùy chọn:

 • Object: Mở rộng các đối tượng phức tạp.
 • Fill: Mở rộng các phép đổ màu phức tạp như Gradient Mesh.
 • Stroke: Mở rộng các nét vẽ của đối tượng.
 • Appearance: Mở rộng các hiệu ứng ngoại quan của đối tượng.
 • Groups: Mở rộng các nhóm đối tượng.

Cách sử dụng Expand

Chia nhỏ đối tượng

 • Bước 1: Chọn đối tượng.
 • Bước 2: Chọn “Object” > “Expand”.
 • Bước 3: Chọn “Divide”.
 • Đối tượng sẽ được chia thành các đối tượng nhỏ hơn.

Chuyển đổi đối tượng đặc biệt

 • Bước 1: Chọn đối tượng đặc biệt (ví dụ: biểu đồ).
 • Bước 2: Chọn “Object” > “Expand”.
 • Bước 3: Chọn tùy chọn mở rộng mong muốn (ví dụ: “Raster”).
 • Đối tượng đặc biệt sẽ được chuyển đổi thành các đối tượng vector.

Chuyển đổi hiệu ứng

 • Bước 1: Chọn đối tượng có hiệu ứng áp dụng.
 • Bước 2: Chọn “Appearance” > “Expand Appearance”.
 • Bước 3: Hiệu ứng sẽ được chuyển đổi thành các đối tượng vector.

Một số thuật ngữ phổ biến trong Expand

 • Gradient Mesh: Một lưới gradient tạo ra các phép đổ màu phức tạp.
 • Specify: Dung sai màu giữa các điểm dừng màu trong Gradient Mesh.
 • Fill: Kiểu đổ màu của đối tượng.
 • Stroke: Kiểu nét vẽ của đối tượng.

So sánh các thuật ngữ Expand phổ biến

Thuật ngữ Mô tả
Object Mở rộng các đối tượng phức tạp.
Fill Mở rộng các phép đổ màu phức tạp.
Stroke Mở rộng các nét vẽ của đối tượng.
Appearance Mở rộng các hiệu ứng ngoại quan của đối tượng.
Number of Divides Số lần chia đối tượng.

Những trường hợp sử dụng Expand

 • Chia nhỏ một hình chữ nhật thành các đối tượng rời rạc.
 • Biến đổi văn bản thành các đối tượng vector độc lập.
 • Chuyển đổi hiệu ứng Blend thành các đối tượng thực.

Tối ưu hóa E-EAT và YMYL

Lệnh Expand trong Illustrator là một công cụ mạnh mẽ nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua khả năng tối ưu hóa nội dung đồ họa. Đối với các trang web liên quan đến tài chính hoặc sức khỏe, việc thành thạo lệnh Expand là rất quan trọng vì nó cho phép các nhà thiết kế truyền tải thông tin trực quan phức tạp một cách chính xác và hiệu quả.

Kết luận

Lệnh Expand trong Illustrator là một công cụ không thể thiếu cho các nhà thiết kế muốn tạo đồ họa phức tạp và biến đổi hiệu ứng thành đối tượng thực. Bằng cách nắm bắt các khái niệm cơ bản và các ứng dụng thực tế của lệnh này, bạn có thể tận dụng tối đa sức mạnh của Illustrator và nâng cao thiết kế của mình.

Quảng cáo


Quảng cáo 2