Direct Selection trong illustrator

Direct Selection trong Illustrator là gì?

Giới thiệu về Công cụ Direct Selection trong illustrator:

 • Trình chỉnh sửa đồ họa vector: Direct Selection cho khả năng chỉnh sửa hình ảnh dựa trên vector.
 • Chức năng đa dạng: Thay đổi kích thước, xoay, di chuyển và thao tác các đối tượng vector dễ dàng.
 • Điều khiển chính xác: Điểm neo (Anchor Point) và đường dẫn (Path) cho phép bạn kiểm soát chi tiết.
 • Điểm neo (Anchor Point): Điểm neo là điểm kết nối các đường dẫn trong vector.
 • Đường dẫn (Path): Các đường dẫn là đường cong kết nối các điểm neo với nhau.

Hiểu bản chất của Công cụ Direct Selection:

 • Trình chỉnh sửa vector mạnh mẽ: Công cụ này hỗ trợ điều chỉnh vị trí, kích thước, hình dạng đối tượng.
 • Sử dụng đơn giản: Chọn đối tượng muốn chỉnh sửa và sử dụng thanh công cụ hoặc phím tắt.
 • Linh hoạt và chính xác: Công cụ Direct Selection có thể chỉnh sửa chính xác đến từng điểm neo.

Những hạn chế của Công cụ Direct Selection:

 • Không thể thêm đối tượng mới: Công cụ này chỉ cho phép chỉnh sửa các đối tượng có sẵn.
 • Không thể nhóm đối tượng: Để nhóm nhiều đồ vật, cần dùng công cụ “Group Selection”.
 • Không thể chỉnh sửa nhiều lớp: Công cụ này chỉ có thể chỉnh sửa đối tượng trên lớp hiện tại.

Tìm hiểu các thao tác với Công cụ Direct Selection

Thao tác với điểm:

 • Chọn điểm: Click để chọn một điểm. Giữ Shift để chọn nhiều điểm.
 • Di chuyển điểm: Kéo điểm đến vị trí mới. Giữ Shift để di chuyển theo trục X hoặc Y.
 • Xóa điểm: Chọn điểm và nhấn “Delete”. Giữ Alt để xóa điểm và đường dẫn kết nối.

Thao tác với nhóm:

 • Chọn nhóm: Click để chọn một nhóm. Giữ Shift để chọn nhiều nhóm.
 • Di chuyển nhóm: Kéo nhóm đến vị trí mới. Giữ Shift để di chuyển theo trục X hoặc Y.
 • Xoay nhóm: Click vào biểu tượng “Rotate”. Nhập góc xoay và nhấn “Enter”.

Thao tác với đoạn thẳng:

 • Chọn đoạn thẳng: Click để chọn một đoạn thẳng. Giữ Shift để chọn nhiều đoạn thẳng.
 • Di chuyển đoạn thẳng: Kéo đoạn thẳng đến vị trí mới. Giữ Shift để di chuyển theo trục X hoặc Y.
 • Điều chỉnh độ cong: Kéo điểm neo trên đoạn thẳng để điều chỉnh độ cong.

Cách sử dụng Công cụ Direct Selection trong Illustrator

1. Kích hoạt công cụ:

 • Thanh công cụ: Click vào biểu tượng Direct Selection trên thanh công cụ.
 • Phím tắt: Nhấn phím A trên bàn phím.

2. Chọn đối tượng:

 • Click chuột: Click vào đối tượng để chọn.
 • Kéo chuột: Kéo xung quanh đối tượng để chọn nhiều đối tượng.
 • Shift + Click: Giữ Shift và click vào từng đối tượng để chọn thêm.

3. Chỉnh sửa đối tượng:

 • Thay đổi kích thước: Kéo một điểm neo để thay đổi kích thước đối tượng.
 • Di chuyển đối tượng: Kéo đối tượng đến vị trí mới.
 • Xoay đối tượng: Click vào biểu tượng “Rotate”. Nhập góc xoay và nhấn “Enter”.

Những lợi ích của Công cụ Direct Selection

1. Chỉnh sửa chính xác:

 • Điểm neo (Anchor Point) và đường dẫn (Path): Cho phép điều khiển chính xác từng chi tiết.
 • Điểm neo tự do: Có thể di chuyển và điều chỉnh điểm neo riêng lẻ.
 • Khả năng kiểm soát độ cong: Điều chỉnh độ cong của các đường dẫn để tạo ra hình dạng tùy chỉnh.

2. Tính linh hoạt:

 • Chỉnh sửa nhiều đối tượng: Có thể chọn và chỉnh sửa nhiều đối tượng cùng một lúc.
 • Tích hợp với các công cụ khác: Hoạt động hiệu quả với các công cụ khác trong Illustrator.
 • Tạo hình dạng phức tạp: Tạo các hình dạng phức tạp từ các hình cơ bản bằng cách kết hợp các điểm neo và đường dẫn.

3. Dễ sử dụng:

 • Giao diện đơn giản: Công cụ có giao diện trực quan và dễ sử dụng.
 • Các tùy chọn chi tiết: Cung cấp các tùy chọn nâng cao để chỉnh sửa chính xác hơn.
 • Hướng dẫn tương tác: Hiển thị các hướng dẫn trực quan để hỗ trợ người dùng trong quá trình chỉnh sửa.

Những lưu ý khi sử dụng Công cụ Direct Selection

1. Nhóm đối tượng:

 • Lưu ý khi nhóm đối tượng: Khi nhóm nhiều đối tượng, các đối tượng được coi là một đơn vị duy nhất và không thể chỉnh sửa riêng lẻ bằng Direct Selection.
 • Cách nhóm đối tượng: Để nhóm các đối tượng, chọn các đối tượng và nhấn tổ hợp phím Ctrl + G.

2. Chỉnh sửa nhiều điểm cùng lúc:

 • Cách thực hiện: Để chỉnh sửa nhiều điểm cùng lúc, giữ phím Shift và nhấp vào các điểm cần chỉnh sửa.
 • Lưu ý: Khi chỉnh sửa nhiều điểm cùng lúc, tất cả các điểm được chọn sẽ di chuyển cùng một khoảng cách và hướng.

3. Thay đổi độ cong của đường dẫn:

 • Cách thực hiện: Để thay đổi độ cong của đường dẫn, kéo núm điều khiển độ cong trên đường dẫn.
 • Lưu ý: Núm điều khiển độ cong chỉ xuất hiện khi bạn chọn một điểm neo trên đường dẫn.

 

Xem thêm

Di Chuyển Đối Tượng trong Adobe Illustrator
Eyedropper trong Illustrator
Mesh tool trong Illustrator
Phóng to thu nhỏ đối tượng trong Illustrator

Quảng cáo


Quảng cáo 2