Blend Tool trong CorelDraw – Hướng dẫn tìm hiểu Blend Tool.

 

Giới thiệu Blend Tool

Blend Tool là một công cụ mạnh mẽ trong CorelDraw cho phép bạn tạo ra các hiệu ứng chuyển đổi mượt mà giữa hai đối tượng hoặc nhiều đối tượng. Với Blend Tool, bạn có thể tạo ra các hình dạng mới, chuyển đổi màu sắc, kết hợp các họa tiết và tạo ra các hiệu ứng thị giác độc đáo. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về Blend Tool trong CorelDraw và cách sử dụng công cụ này để tạo ra các hiệu ứng ấn tượng trong thiết kế.

Cách Sử Dụng Blend Tool

1. Chọn Đối Tượng Và Công Cụ

 • Để sử dụng Blend Tool, trước tiên bạn cần chọn các đối tượng mà bạn muốn tạo hiệu ứng chuyển đổi. Bạn có thể chọn nhiều đối tượng cùng một lúc bằng cách giữ phím Ctrl và click vào các đối tượng.
 • Sau khi chọn các đối tượng, hãy chọn công cụ Blend Tool trên thanh công cụ. Blend Tool có biểu tượng là hai hình tròn chồng lên nhau với mũi tên ở giữa.
 • Khi bạn chọn Blend Tool, một hộp thoại Blend Options sẽ xuất hiện. Hộp thoại này cho phép bạn tùy chỉnh các thông số của hiệu ứng chuyển đổi.

2. Tùy Chỉnh Hiệu Ứng Chuyển Đổi

 • Trong hộp thoại Blend Options, bạn có thể tùy chỉnh các thông số sau:
 • Number of Steps: Số bước chuyển đổi giữa các đối tượng. Số bước càng nhiều, hiệu ứng chuyển đổi càng mượt.
 • Blend Type: Kiểu chuyển đổi giữa các đối tượng. Bạn có thể chọn Linear Blend để tạo hiệu ứng chuyển đổi tuyến tính hoặc Radial Blend để tạo hiệu ứng chuyển đổi theo hình tròn.
 • Path: Đường dẫn mà các đối tượng sẽ chuyển đổi theo. Bạn có thể chọn đường dẫn thẳng, cong hoặc tùy chỉnh.
 • Spacing: Khoảng cách giữa các đối tượng trong hiệu ứng chuyển đổi.
 • Colors: Màu sắc của các đối tượng trong hiệu ứng chuyển đổi. Bạn có thể chọn màu sắc riêng biệt cho từng đối tượng hoặc sử dụng màu sắc gradient.

3. Tạo Hiệu Ứng Chuyển Đổi

 • Sau khi bạn đã tùy chỉnh các thông số hiệu ứng chuyển đổi, hãy click vào nút OK trong hộp thoại Blend Options.
 • Blend Tool sẽ tạo ra hiệu ứng chuyển đổi giữa các đối tượng theo các thông số mà bạn đã thiết lập.

Các Lựa Chọn Blend

 • Bước 1: Xác định đối tượng cần Blend
 • Chọn đối tượng bạn muốn trộn.
 • Tìm hiểu các tùy chọn trộn khác nhau.
 • Bước 2: Chọn blend tool
 • Chọn công cụ Blend.
 • Định vị công cụ trên thanh công cụ.
 • Bước 3: Chỉ định thông số trộn
 • Mở hộp thoại tùy chọn trộn.
 • Chỉ định số lần trộn, khoảng cách, góc nghiêng.
 • Tùy chọn trộn bao gồm:
 • Linear Blend: chuyển đổi tuyến tính giữa các đối tượng được chọn.
 • Radial Blend: chuyển đổi dạng tròn giữa các đối tượng được chọn.
 • Spherical Blend: chuyển đổi dạng cầu giữa các đối tượng được chọn.
 • Cylindrical Blend: chuyển đổi dạng hình trụ giữa các đối tượng được chọn.
 • Perspective Blend: chuyển đổi dạng phối cảnh giữa các đối tượng được chọn.
 • Bước 4: Áp dụng Blend
 • Kết hợp các đối tượng đã chọn.
 • Quan sát kết quả tức thời.

1. Linear Blend

 • Linear Blend là kiểu chuyển đổi tuyến tính giữa hai đối tượng. Với Linear Blend, các đối tượng sẽ chuyển đổi từ hình dạng ban đầu sang hình dạng cuối cùng theo một đường thẳng.
 • Linear Blend thường được sử dụng để tạo ra các hiệu ứng chuyển đổi đơn giản và mượt mà.

2. Radial Blend

 • Radial Blend là kiểu chuyển đổi theo hình tròn giữa hai đối tượng. Với Radial Blend, các đối tượng sẽ chuyển đổi từ hình dạng ban đầu sang hình dạng cuối cùng theo một vòng tròn đồng tâm.
 • Radial Blend thường được sử dụng để tạo ra các hiệu ứng chuyển đổi phức tạp và độc đáo.

3. Spherical Blend

 • Spherical Blend là kiểu chuyển đổi dạng cầu giữa hai đối tượng. Với Spherical Blend, các đối tượng sẽ chuyển đổi từ hình dạng ban đầu sang hình dạng cuối cùng theo một bề mặt cầu.
 • Spherical Blend thường được sử dụng để tạo ra các hiệu ứng chuyển đổi phức tạp và ấn tượng.

4. Cylindrical Blend

 • Cylindrical Blend là kiểu chuyển đổi dạng hình trụ giữa hai đối tượng. Với Cylindrical Blend, các đối tượng sẽ chuyển đổi từ hình dạng ban đầu sang hình dạng cuối cùng theo một bề mặt hình trụ.
 • Cylindrical Blend thường được sử dụng để tạo ra các hiệu ứng chuyển đổi phức tạp và độc đáo.

5. Perspective Blend

 • Perspective Blend là kiểu chuyển đổi dạng phối cảnh giữa hai đối tượng. Với Perspective Blend, các đối tượng sẽ chuyển đổi từ hình dạng ban đầu sang hình dạng cuối cùng theo một phối cảnh cụ thể.
 • Perspective Blend thường được sử dụng để tạo ra các hiệu ứng chuyển đổi phức tạp và độc đáo.

Tách Và Sao Chép Hiệu Ứng Blend

 • Bước 1: Chọn đối tượng đã Blend
 • Chọn đối tượng Blend.
 • Đảm bảo cả hai đối tượng gốc được chọn.
 • Bước 2: Tách nhóm Blend
 • Truy cập menu sắp xếp.
 • Chọn tùy chọn “thoát nhóm Blend”.
 • Nhóm hỗn hợp hiện bị phá vỡ thành các thành phần thành phần.
 • Bước 3: Sao chép hiệu ứng Blend
  • Chọn đối tượng Blend.
  • Sử dụng phím tắt Ctrl + C.
  • Chọn đối tượng đích.
  • Sử dụng phím tắt Ctrl + V.
  • Sao chép các hiệu ứng Blend sang đối tượng này.

1. Tách Hiệu Ứng Blend

 • Bạn có thể tách một Blend Group thành các đối tượng riêng lẻ bằng cách chọn nhóm Blend và chọn Arrange > Break Blend Group Apart.
 • Khi bạn tách một Blend Group, các đối tượng riêng lẻ sẽ được giải phóng và bạn có thể quản lý chúng một cách độc lập.

2. Sao Chép Hiệu Ứng Blend

 • Bạn có thể sao chép hiệu ứng Blend từ một đối tượng sang một đối tượng khác bằng cách chọn đối tượng có hiệu ứng Blend, sao chép đối tượng đó (Ctrl + C) và sau đó dán đối tượng vào vị trí khác (Ctrl + V).
 • Khi bạn sao chép một đối tượng có hiệu ứng Blend, hiệu ứng đó sẽ được sao chép sang đối tượng mới.

Điều Chỉnh Hiệu Ứng Blend

 • Bước 1: Chọn đối tượng Blend
 • Chọn đối tượng Blend.
 • Bạn cần chọn toàn bộ đối tượng Blend, không chỉ đối tượng thành phần.
 • Bước 2: Mở hộp thoại Blend Options
 • Truy cập menu hiệu ứng.
 • Chọn tùy chọn “Blend”.
 • Hộp thoại Blend Options mở ra.
 • Bước 3: Điều chỉnh thông số Blend
 • Thay đổi số lượng bước.
 • Điều chỉnh khoảng cách, góc, vị trí.
 • Thay đổi màu sắc và kiểu đường viền.
 • Điều chỉnh các tùy chọn phối cảnh.
 • Bật chế độ xem trước trực tiếp.

1. Thay Đổi Số Bước Chuyển Đổi

 • Bạn có thể thay đổi số bước chuyển đổi giữa các đối tượng trong một Blend Group bằng cách chọn nhóm Blend và thay đổi giá trị trong hộp thoại Blend Options.
 • Số bước chuyển đổi càng lớn, hiệu ứng chuyển đổi càng mượt.

2. Thay Đổi Khoảng Cách Giữa Các Đối Tượng

 • Bạn có thể thay đổi khoảng cách giữa các đối tượng trong một Blend Group bằng cách chọn nhóm Blend và thay đổi giá trị trong hộp thoại Blend Options.
 • Khoảng cách giữa các đối tượng càng lớn, hiệu ứng chuyển đổi càng rõ ràng.

3. Thay Đổi Màu Sắc Và Đường Viền

 • Bạn có thể thay đổi màu sắc và đường viền của các đối tượng trong một Blend Group bằng cách chọn đối tượng và thay đổi các thuộc tính trong hộp thoại Properties.
 • Bạn cũng có thể thay đổi màu sắc và đường viền của toàn bộ Blend Group bằng cách chọn nhóm Blend và thay đổi các thuộc tính trong hộp thoại Blend Options.

4. Thay Đổi Góc Và Vị Trí

 • Bạn có thể thay đổi góc và vị trí của các đối tượng trong một Blend Group bằng cách chọn đối tượng và thay đổi các thuộc tính trong hộp thoại Properties.
 • Bạn cũng có thể thay đổi góc và vị trí của toàn bộ Blend Group bằng cách chọn nhóm Blend và thay đổi các thuộc tính trong hộp thoại Blend Options.

5. Bật Chế Độ Xem Trước Trực Tiếp

 • Bạn có thể bật chế độ xem trước trực tiếp trong hộp thoại Blend Options để xem các thay đổi của bạn trước khi áp dụng chúng.
 • Chế độ xem trước trực tiếp giúp bạn dễ dàng điều chỉnh các thông số Blend để tạo ra hiệu ứng mong muốn.

Những Ứng Dụng Của Blend Tool

 • Bước 1: Tạo hình dạng trừu tượng
 • Đặt đối tượng trên nền trong suốt.
 • Chọn đạo cụ Blend.
 • Thực hiện lệnh “thêm đường Blend”.
 • Thay đổi số lượng bước, khoảng cách, góc.
 • Chọn công cụ “Hình dạng”.
 • Chọn chế độ “Tùy chỉnh”.
 • Vẽ một nửa hình dạng mong muốn.
 • Chọn Blend Group.
 • Chọn lệnh “mờ”.
 • Lặp lại quá trình với nửa hình dạng còn lại.
 • Bước 2: Tạo logo
 • Vẽ đối tượng cơ sở.
 • Chọn Blend Group.
 • Thực hiện lệnh “mờ”.
 • Thay đổi màu sắc, kiểu đường viền.
 • Sao chép, đối xứng đối tượng.
 • Vẽ đối tượng mong muốn trên nền.
 • Thêm văn bản.
 • Thêm hiệu ứng khác.
 • Bước 3: Tạo hình nền
 • Đặt đối tượng trên nền trong suốt.
 • Chọn Blend Group.
 • Thực hiện lệnh “mờ”.
 • Thay đổi màu sắc, kiểu đường viền.
 • Sao chép, đối xứng đối tượng.
 • Vẽ đối tượng mong muốn trên nền.
 • Thêm văn bản.
 • Thêm hiệu ứng khác.

1. Tạo Hình Dạng Trừu Tượng

 • Blend Tool có thể được sử dụng để tạo ra các hình dạng trừu tượng bằng cách kết hợp các đối tượng khác nhau.

2. Tạo Logo

 • Blend Tool có thể được sử dụng để tạo ra các logo bằng cách kết hợp các hình dạng và văn bản.

3. Tạo Hình Nền

 • Blend Tool có thể được sử dụng để tạo ra các hình nền bằng cách kết hợp các hình dạng và màu sắc khác nhau.

4. Tạo Website

 • Blend Tool có thể được sử dụng để tạo ra các trang web bằng cách kết hợp các hình ảnh và văn bản.

5. Tạo Tài Liệu In

 • Blend Tool có thể được sử dụng để tạo ra các tài liệu in bằng cách kết hợp các văn bản và hình ảnh.

 

Kết Luận

 • Blend Tool là một công cụ mạnh mẽ trong CorelDraw cho phép bạn tạo ra các hiệu ứng chuyển đổi mượt mà giữa hai đối tượng hoặc nhiều đối tượng.
 • Với Blend Tool, bạn có thể tạo ra các hình dạng mới, chuyển đổi màu sắc, kết hợp các họa tiết và tạo ra các hiệu ứng thị giác độc đáo.
 • Trong hướng dẫn này, chúng ta đã tìm hiểu chi tiết về Blend Tool trong CorelDraw và cách sử dụng công cụ này để tạo ra các hiệu ứng ấn tượng trong thiết kế.
 • Hãy thực hành và khám phá thêm về Blend Tool để tận dụng tối đa tiềm năng sáng tạo của bạn trong CorelDraw.

Xem thêm

===>>>  Cách nhân bản và sao chép đối tượng trong phần mềm CorelDraw

===>>>  Align Trong CorelDraw: Hướng Dẫn Căn Chỉnh Vị Trí Chính Xác Và Hiệu Quả

===>>>  Xuất File Ảnh Trong Corel: Lưu File Corel Sang Định Dạng JPG, PNG, JPEG

===>>>  Drop Shadow Trong CorelDraw – Tạo Hiệu Ứng 3D Chuyên Nghiệp

===>>> Giá in catalogue 2024

Quảng cáo


Quảng cáo 2

Liên hệ