Postcard là gì?

Postcard là gì?  Postcard là những chiếc bưu thiếp chứa đựng hình ảnh và văn bản ngắn mang ý nghĩa truyền tải thông điệp của người gửi tới người nhận. […]

Giấy duplex là gì

Giấy duplex là gì? Đó là một chất liệu đặc biệt với 2 mặt giấy khác nhau ( 1 mặt láng, 1 mặt nhám), một mặt được tráng phủ bởi […]

Letterhaed là gì

Letterhead là gì? Nó cụm từ tiếng anh được hiểu theo tiếng việt là tiêu đề thư hoặc giấy tiêu đề. In giấy tiêu đề thư thường bao gồm tên […]

In bìa hồ sơ xin việc

Bìa hồ sơ có chức năng giống như bao thư dùng để chứa đựng các giấy tờ cá nhân, công ty, doanh nghiệp gửi tới các nơi cần thiết nhằm […]