Expand trong Illustrator
illustrator

Expand là một công cụ mạnh mẽ trong Illustrator cho phép bạn phá vỡ các đối tượng hoặc thuộc tính thành các thành phần cơ bản. Lệnh này mở ra […]

Drop Shadow trong illustrator – Hướng dẫn tạo bóng đổ trong illustrator
illustrator

Drop Shadow là một hiệu ứng mạnh mẽ trong Adobe Illustrator cho phép bạn thêm bóng đổ tùy chỉnh vào đối tượng, tạo chiều sâu và làm nổi bật chúng trong […]

KỸ THUẬT ĐÓNG LÒ XO TRONG GIA CÔNG SAU IN
mennu lo xo

Kỹ thuật đóng lò xo Gia công sau in như đóng lò xo một phần không thể thiếu đối với việc tạo ra các sản phẩm như giấy ghi chú, […]

Gradient trong illustrator
illustrator

Gradient là gì? Gradient là sự chuyển đổi mượt mà giữa hai hoặc nhiều màu sắc. Công cụ Gradient Trong Illustrator là một tính năng cho phép người dùng tạo […]