KỸ THUẬT ĐÓNG LÒ XO TRONG GIA CÔNG SAU IN

Gia công sau in như đóng lò xo một phần không thể thiếu đối với việc tạo ra các sản phẩm như giấy ghi chú, catalogue, tập vé, menu và nhiều loại tài liệu khác. Sau khi các trang được in ấn riêng lẻ, quá trình đóng lò xo sẽ được thực hiện để kết hợp chúng thành một cuốn hoặc một tập được sắp xếp theo thứ tự từ đầu đến cuối.

 

Rate this post

Quảng cáo


Quảng cáo 2