Cách thêm hiệu ứng văn bản trong InDesign

Bạn muốn thêm một số hiệu ứng văn bản thú vị trong InDesign?

Nhiều hiệu ứng văn bản tương tự mà bạn sử dụng trong Photoshop hoặc Illustrator cũng có thể được áp dụng trực tiếp trong Adobe InDesign.

Các hiệu ứng cụ thể mà chúng ta đang xem xét ở đây là Bevel, Emboss, Drop Shadow, Inner Shadow, Outer Glow, Inner Glow. Những hiệu ứng này sẽ giúp thêm gia vị cho dự án InDesign của bạn một cách dễ dàng!

Đây là cách thực hiện:

  1. Mở tệp dự án InDesign của bạn
  2. Mở bảng Hiệu ứng bằng cách chọn Cửa sổ >  Hiệu ứng
  3. Với văn bản hoặc đối tượng của bạn được chọn trên vùng canvas, hãy nhấp vào nút thêm “ fx ” ở góc dưới cùng của bảng Hiệu ứng và chọn một hiệu ứng để áp dụng. Thao tác này sẽ mở cửa sổ cài đặt Hiệu ứng .
  4. Trong cửa sổ Cài đặt hiệu ứng , chọn các hiệu ứng bạn muốn thêm ở phía bên trái và quay số trong cài đặt cho từng hiệu ứng. Nếu bạn bật tùy chọn Xem trước , bạn sẽ thấy hiệu ứng thay đổi theo thời gian thực.
  5. Bấm OK

 

Xem thêm

===>>> Dịch vụ thiết kế logo

===>>> Giá in lịch lò xo 2023

Quảng cáo


Quảng cáo 2